مرا ببین

مرا ببین که چگونه آشنا شدم با دنیایی که از آن من نبود، مرا ببین که چگونه اخت گشته ام با سرزمینی که مال من نیست،

مرا ببین

ببین که چگونه زندگی میکنم

نفس میکشم

امیدوارم و جاری

مرا ببین و نگو که تنهایی

مرا ببین و نگو که در این دنیا کسی ترا همدم و مرهم نیست.

مرا ببین ای دلشکسته نا امید که چگونه با دلی زخم خورده و پایی لنگان و چشمانی اشکبار با عشق به آینده قدم بر میدارم؟؟؟

مرا ببین و زندگی کن....................

/ 0 نظر / 8 بازدید