نامه ای به خدا!! نمیخوای زیرشو امضا کنی؟

پروردگار محترم:
با سلام :
احتراما،به استحضار می رساند نظر به اینکه طی بررسی های بعمل آمده توسط اینجانب ،علیرغم تمام نعمات و الطاف حضرت عالی در مراحل مختلف زندگی این حقیر ،به هیچ جایی نرسیده و همواره موجبات شرمساری نسل بشریت را فراهم نموده ام .لذا خواهشمند است پیرو تبصره بند اول قرار داد آفرینش  مورخه ١/١/١ منعقده فی مابین ابر جد اینجانب ،مشهور به آدم و حضرتعالی ،استعفای این حقیر را از مقام شامخ .........انسانیت بپذیرید./

/ 3 نظر / 7 بازدید
سارا

امضا میکنم

سارا

امضا میکنم