هرگز نخواب کوروش

هرگز نخواب کوروش
دارا جهان ندارد
رستم در این هیاهو
گرز گران ندارد
روز وداع خورشید
زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان
نقش جهان ندارد
بر نام پارس دریا
نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما
تیر و کمان ندارد
دریای مازنی ها
برکام دیگران شد
دارا کجای کاری؟
دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند: اینجا خدا ندارد
هرگز نخواب کوروش
ای مهر آریایی
بی نام تو وظن نیز
نام و نشان ندارد

/ 2 نظر / 12 بازدید
ღــانـــی

کوروش کجایی؟ همه خوابن تو دیگه نخواب![ناراحت]

سارا

شعره وصف حال ما بود واقعا ممنون