شکسپیر میگه: خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ... خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد ! خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ... خیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد

/ 1 نظر / 8 بازدید
پرواز شاپرکها

جالب بود موفق باشی [لبخند] به منم سر بزن خوشحال میشم [لبخند][لبخند]