کتابخانه(دانلود کتاب)

شعر:

۱.پریا (استاد احمد شاملو)

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4103976/afbd6f02/pariya.html

۲. دیوان ایرج میرزا

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4104023/30a66cfe/Divan_Iraj_Mirza.html

۳.رباعیات خیام

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4104041/88f2aa54/khayam.html

۵.خسرو و شیرین

لینک دانلود:

 http://www.2shared.com/file/4103874/40716419/KhosroVaShirin.html

۶.رباعیات وحشی بافقی

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4104073/4dd198bb/Robaiyat_Vahshi_Bafghi.html

۷.صدای پای آب

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4104088/5d9b5dfc/Sedaye_paye_ab.html

۸.جماعت(ابوالفضل زرویی نصر آبادی)

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4104132/5f78071e/jamaat.html

 

تاریخی:

۱.خیزش کاوه

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4104171/a21d93a0/httppersia2536persianblogir_.html

۲.نحوه رمز گشایی خط میخی

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4104200/981d8ba8/______.html

 ۳.اردشیر پاپکان

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4111094/4788f914/Ardeshir_papakan_babakan_persia2536persianblog_.html

۴.ایجاد کانال سوئز

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4111137/25ac2a13/kanalSoez_persia2536persianblogir_.html

۵.فروپاشی ساسانیان

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4111589/26e97603/ForoopashiSasani_persia2536persianblogir_.html

۶.کورش کبیر (ذوالقرنین)

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4111629/de4020d0/KoroshKabir_persia2536persianblogir_.html

۷.داریوش بزرگ

لینک دانلود:

http://www.2shared.com/file/4111658/e6068681/DARIUSH_THE_GREAT_persia2536persianblogir_.html

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید