مرگ هوس باز

می سوزم  از گرمایه لبت

تنم آتش گرفت در آغوش هوس بازت

رهایم کن

زود است برای رفتن

رهایم کن

بگذار بوسه زندگی را بچشم

رهایم کن .....

ای مرگ هوس باز

/ 0 نظر / 11 بازدید